Grundet

Torsdag 1 September

“Slutet har just börjat” är namnet på Grundets första EP som kom digitalt i våras. Namnet klingar av hopplöshet – att allting måste ta slut – men berättar också om en start på något stort och avgörande, som är helt fritt för lyssnaren att vara medskapare i. Eftersom bandmedlemmarna kommer från olika musikaliska bakgrunder finns det också många olika influenser till Grundets musik. Lyssnaren kan sedan själv bestämma vilken etikett den vill ge bandet. En sak är dock klar; Grundet har spelglädje och kärlek till musik, men deras musik klingar även av det kommande slutets hopplöshet.

  • Entré: Fri.
  • Vi öppnar kl. 20.00
  • På Café Hängmattan
  • Meny & bar.