Ett grönt kulturhus!

De flesta forskare är tydliga med att vi  snabbt måste arbeta för en bättre miljö. Det gäller i högsta grad på det sätt vi utvecklar våra städer.
Och här är vi – i Göteborg. Vad kan vi göra?!

DECEMBER 2018

Vi har haft ett första info-pepp arrangemang med föredrag, DJ och öppen bar. Tokmycket folk och enorm respons!! Johan Ehrenberg från ETC visar på hoppet och möjligheter.
Just nu planerar vi på en fortsättning – mer kunskap, mer praktisk information, mer inspiration… Hoppas att vi ses.

NOVEMBER 2018

The foodprint lab och Grow Gbg visionerar ihop med oss om en grönare gård.  Higab är intresserade och byggstart i feb/mars!

Vår fastighetsvärd, som snart vill höja hyran med ett antal 100 % skriver om oss i en blogg. Vi fortsätter att tillsammans med dem utveckla deras fastighet och vår verksamhet och hoppas att vi kommer att landa bra i hyresförhandling med dem senare under 2019….
https://www.higab.se/solcellsanlaggning-till-musikens-hus/

OKTOBER 2018

Artikel i ETC Oktober 2018

Nu har vi till slut en färdig komplett anläggning uppkopplad mot nätet.
Yes!
2012 började vi jobba för solenergi och nu fem år senare så är vi här. Då, 2012 var det inte lätt att få fastighetsbolaget, tjänstemän och verkställande personer i olika beslutspositioner att ta oss på allvar och ihop med oss satsa på lokalt producerad el – och det slutade med att vi fick slanta och finansiera allt själva.
Ska det vara så egentligen?
Vi känner nog en viss besvikelse över att steget från kommunens politiska beslut och stadens hållbarhetsdirektiv och utfästelser inte blir något mer när den möter verkligheten. En gissning är att om fem år så är läget helt annorlunda, då görs mer och kommunen har fått mer fart.
Trots det så är just nu bara en skön känsla att jobba här och driva vår verksamhet framåt!

Systemet är designat med 144 st monokristallina 300 W paneler från Neo Solar Power.
Det motsvarar en toppeffekt på 43,2 kWt. Uppskattningsvis ska den ge 45,01 MWh/år.
Panelerna är anslutna till två Fronius Symo 20.0 växelriktare och sen anslutna till det gemensamma elnätet.
Vi är s.k. mikroproducenter av grön el och säljer därför överskottet vissa perioder och får balansera perioder med underskott med att köpa tillbaks miljöel.
Placeringen är gjord på sex takdelar och följer det beviljade bygglovet från stadsbyggnadskontoret, som innebar att vi i stort sett fick gömma undan varenda panel. Det för att de inte skulle störa gatubilden, eller förvanska byggnaden. Vi tycker det skulle höja upplevelsen av fastigheten och att det skulle se häftigt ut att se att det här satsas på fossilfri solel – och ville gärna att panelerna skulle synas. Olika värderingssätt som möts och måste samverka…. Nu är det bara fåglarna som får njuta av att se dem.
Iallafall –  vi som jobbar och besöker Musikens Hus får nu njuta av att tillsammans göra mindre ekologiska fotavtryck.
Det är värt mycket. :)

Vi kommer att fortsätta att hitta bra projekt och utveckla det gröna kulturhuset, en hel del idéer finns på gång.

Är du intresserad av att veta mer, få tips och höra mer om fem års lobbying… maila oss.
Har du samarbetsidéer – maila oss också.

Hoppas vi ses.
info@musikenshus.se

AUGUSTI 2018

De första panelerna är fastskruvade, snart där…

JUNI 2018:
Åtta laddstolpar för elbilar står nu på plats på Musikens Hus gård & parkeringsplats. De ger totalt 2 x 22 kW och det är Gbg Energi ihop med P-bolaget som satt upp dem.
De ska kunna serva 16 bilar samtidigt -så det är bara att komma och ta för sig.

Avtalen för att sätta upp solpaneler är klart!
Mera Sol blir de som levererar och under sommaren kommer 144 paneler sitta på taket och mata in ca 40 kW (toppeffekt) i huset. Äntligen!!

Stadsodlingsprojekt – piloten håller på att ta form och ihop med “the food print lab” & “Grow Gothenborg” byggs en odlingsplats på gården. Åtta odlare ska få kliva in här och bl.a. odla för vår restaurang och för eget bruk.

JUNI 2017:
Musikens Hus Grön Kultur och en Pilot 2017!

2012 startade vi så idén med att göra Musikens Hus till ett Co2 fritt kulturhus. Projektet har blivit konkretare och vuxit under i takt med att vi sett så många behov och beröringspunkter både i huset och från andra aktörer utanför fastigheten. Kul!
Energikartläggning i huset och lokal energiproduktion har varit huvudfokus under ett par år och vi hoppas att vi snart har ett avtal klart med Higab så att vi tillsammans med dem kan ansluta en 40 kW solpanelanläggning på taket.
Nästa steg framåt är egentligen det som känns roligast– att fortsätta arbetet med det gröna kulturhuset även på utsidan och runtomkring Musikens Hus. Förutom ett vegetariskt kök i restaurangen, lokal energiproduktion, ett hållbarhetsarbete inne i huset, vill vi även försöka bli en samlingsplats för positiva gröna initiativ.
Vi hoppas att området runt huset, nu en parkeringsplats, skulle kunna ges möjlighet att husera en sorts arena i stadsdelen som då kan samverka och husera olika sorts projekt som görs och drivs från Musikens Hus, kommunen, privatpersoner, föreningar, förvaltningar, bostadsbolag o.s.v.

Piloten till detta skulle i ett första skede bli en satsning på en mindre del av parkeringsplatsen och skulle kunna innehålla laddningsstolpar för privata elbilar, parkering för el-lastcyklar och elbilar i kooperativ hyrpool, stadsodlingar, grönskande ytor kombinerade i en uteservering för vårt vegetariska kök. Detta kombineras med olika typer av arrangemang tex solcellsinfoträffar, skolprogram med miljötema, besök och demonstration av vår solcellsanläggning, mindre utomhuskonserter drivna av mobila solcellsscener osv. osv.

Är du intresserad av att veta mer eller vill du ansluta dig med några spännande idéer kring detta hör gärna av dig!

Bra länkar:
www.smartakartan.se
“Smarta Kartan vill underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart, genom att uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. Detta genom att synliggöra nuvarande verksamheter och nätverk som finns i staden och som är på gång. På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, klädbytardagar, gratisbutiker och digitala plattformar”.
/Erik Juni 2017