Ett grönt kulturhus!

De flesta forskare är tydliga med att vi  snabbt måste arbeta för en bättre miljö. Det gäller i högsta grad på det sätt vi utvecklar våra städer.

AUGUSTI 2018

De första panelerna är fastskruvade.

JUNI 2018:
Åtta laddstolpar för elbilar står nu på plats på Musikens Hus gård & parkeringsplats. De ger totalt 2 x 22 kW och det är Gbg Energi ihop med P-bolaget som satt upp dem.
De ska kunna serva 16 bilar samtidigt -så det är bara att komma och ta för sig.

Avtalen för att sätta upp solpaneler är klart!
Mera Sol blir de som levererar och under sommaren kommer 144 paneler sitta på taket och mata in ca 40 kW (toppeffekt) i huset. Äntligen!!

Stadsodlingsprojekt – piloten håller på att ta form och ihop med “the food print lab” & “Grow Gothenborg” byggs en odlingsplats på gården. Åtta odlare ska få kliva in här och bl.a. odla för vår restaurang och för eget bruk.

JUNI 2017:
Musikens Hus Grön Kultur och en Pilot 2017!

2012 startade vi så idén med att göra Musikens Hus till ett Co2 fritt kulturhus. Projektet har blivit konkretare och vuxit under i takt med att vi sett så många behov och beröringspunkter både i huset och från andra aktörer utanför fastigheten. Kul!
Energikartläggning i huset och lokal energiproduktion har varit huvudfokus under ett par år och vi hoppas att vi snart har ett avtal klart med Higab så att vi tillsammans med dem kan ansluta en 40 kW solpanelanläggning på taket.
Nästa steg framåt är egentligen det som känns roligast– att fortsätta arbetet med det gröna kulturhuset även på utsidan och runtomkring Musikens Hus. Förutom ett vegetariskt kök i restaurangen, lokal energiproduktion, ett hållbarhetsarbete inne i huset, vill vi även försöka bli en samlingsplats för positiva gröna initiativ.
Vi hoppas att området runt huset, nu en parkeringsplats, skulle kunna ges möjlighet att husera en sorts arena i stadsdelen som då kan samverka och husera olika sorts projekt som görs och drivs från Musikens Hus, kommunen, privatpersoner, föreningar, förvaltningar, bostadsbolag o.s.v.

Piloten till detta skulle i ett första skede bli en satsning på en mindre del av parkeringsplatsen och skulle kunna innehålla laddningsstolpar för privata elbilar, parkering för el-lastcyklar och elbilar i kooperativ hyrpool, stadsodlingar, grönskande ytor kombinerade i en uteservering för vårt vegetariska kök. Detta kombineras med olika typer av arrangemang tex solcellsinfoträffar, skolprogram med miljötema, besök och demonstration av vår solcellsanläggning, mindre utomhuskonserter drivna av mobila solcellsscener osv. osv.

Är du intresserad av att veta mer eller vill du ansluta dig med några spännande idéer kring detta hör gärna av dig!

Bra länkar:
www.smartakartan.se
“Smarta Kartan vill underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart, genom att uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. Detta genom att synliggöra nuvarande verksamheter och nätverk som finns i staden och som är på gång. På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, klädbytardagar, gratisbutiker och digitala plattformar”.
/Erik Juni 2017