Stråf i Musikens Hus

Artists in Residence.
STRÅF Vocal Strings i Musikens Hus. September 2017 – December 2018


För första gången öppnar Musikens Hus för ett samarbete specifikt med en av Göteborgs frilansande grupper: den sjungande stråkkvartetten STRÅF Vocal Strings.
Under ett och ett halvt år ska gruppen arbete i huset och vi har stor förhoppning att samarbetet ska berika både oss och gruppen. Båda parter har gedigen och lång erfarenhet av att jobba med kultur och i olika samarbetsprojekt.

Mötet mellan Musikens Hus och STRÅF har två poler, den ena är ett processbaserat arbete där vi ger plats och tid att gemensamt utveckla projektet genom att samutnyttja våra kompetenser och erfarenheter. Den andra delen är att producera en offentlig föreställning.
Under namnet ”Familia” ska vi presentera ca 20 föreställningar och ett antal workshops för barn, vuxna och seniorer.
Med hjälp av texter och dikter skrivna av barn under hösten 2017 utforskar STRÅF familjebegreppet i vid bemärkelse, både på ett mänskligt och på ett musikaliskt plan.
Vi vill utifrån dessa möten berätta en historia om oss människor och vårt behov av sammanhang och gemenskap. Vilket behov av en familj har vi? Hur delar man sin familj med andra och kan man få tillhörighet till en ny familj? Vem och vad är familjen för oss? Finns det några gränser för hur stor vår familj kan vara?

Samarbetspartners är även musiker och tonsättare, Lena Willemark och Ahmad Al-Khatib som skall skapa musik till föreställningar samt regissör/koreograf Maud Karlsson.
(Samarbetet möjliggörs genom stöd från Musikverket, Gbg Stad och Kulturrådet.)

Musikens Hus
Musikens Hus är ett sedan länge ett kooperativt ägt kulturhus i Majorna. Vi har, efter snart trettio års arbete med kultur, stora nätverk och ett levande och vitalt utbyte med både det fria kulturlivet och många institutioner.  I huset finns ca 75 repeterande musikgrupper i ca 25 övningslokaler. Vi har en stor danslokal, två konsertscener där genre-blandningen är stor. Vi arrangerar även en barn- och ungdomsserie med föreställningar som vänder sig till skolor och barnfamiljer. Runt 230 publika arrangemang/år hinner vi med utöver en kursverksamhet på kvällar och helger.

STRÅF Vocal Strings
STRÅFs konstnärliga idé är att göra genomarbetade konserter och föreställningar med inriktning barn och unga. STRÅFs alldeles egna scenkonstform; att spela stråkkvartett samt sjunga fyrstämmigt, är en utmaning i sig självt. STRÅF har utvecklat sitt sätt att musicera genom åren och har i de senaste föreställningarna ”Hide and Seek” och framför allt ”Movements”, lämnat stolar och notställ och sökt ett större sceniskt uttryck med text och rörelse och även film/projektion. Medlemmarna har sin gemensamma bakgrund i Sångensemblen Amanda, vars arbete med att sammanföra körsång, text, koreografi, kostym och dramatisk kurva, har varit banbrytande i körvärlden och STRÅF tar med sig detta sätt att arbeta in i kammarmusiksammanhang. STRÅF utforskar och vill hitta nya klanger och musikvärldar i nykomponerad musik och i improvisation med målet att beröra människans innersta. Vi vill låta olika sceniska uttryck mötas med syftet att kommunicera på djupet med vår publik.
Sanna Källman: Sopran, Cello, arrangör, komponist
Åsa B Johansson: Alt, Violin 1, arrangör, komponist, projektledare
Tobias Edvardson: Tenor, Viola, arrangör, komponist
Francis Shaughnessy: Bas, Violin 2, arrangör, komponist
Stråf hemsida >>

Hyr Musikens Hus

Ha din fest här