Musikens Hus

Djurgårdsgatan 13
414 62 Göteborg Sverige

Telefon Kire m.fl.: 031 – 12 15 83
Telefon Erik & Lasse: 031 12 15 42
E-post: kontor:  Frågor / bokning / det mesta
E-post ekonomi: Ekonomi/ fakturor mm
E post: bokning Hängmattan/ Musikens Hus
E post: hängmattan Bordsbokning / övriga frågor

Vi jobbar här

Kontor, Kontor Mail
Erik Ridderstolpe, Eriks Mail
Kire Nilsson, Kires mail 
Lasse Arvidsson, Lasses mail 
Josefine Green Josefines mail
Tim Andersson, Jon-Erik Jonasson Tim&Jon-Eriks mail

Hitta Hit: