Tillgänglighet

Musikens Hus ligger i korsningen Djurgårdsgatan/Karl Johansgatan. På baksidan finns en gård med parkeringsyta och parkeringsautomat vilken man når via Djurgårdsgatan.

Cafe Hängmattan & Lilla scen

Dagtid är bara entrén till Café Hängmattan öppen, där sker även insläpp till arrangemangen på Café Hängmattan. Lokalen ligger i markplan och här finns handikappanpassad toalett. Vid arrangemang finns arrangemangsansvarig på plats – kontakta honom/henne för hjälp på plats 031-428820, eller innan om det är något du undrar på 031-121583.

Vi beställning av taxi till/från lilla scen är adressen: Karl Johansgatan 16 – Cafeentré.

Stora Scen

Till arrangemang på stora scen sker insläpp från huvudentrén – Djurgårdsgatan 13. Insläpp sker en trappa upp över stora scen och sitter du i rullstol så får du hjälp av vår personal att komma in via gården direkt in i konsertlokalen. Handikappanpassad toalett finns bara på nedre plan vid Cafe Hängmattan. Vår personal hjälper dig gärna att komma dit via gården och markplan. På stora scen kan rökmaskin och starkt blinkande ljus förekomma. Det beror på vilken typ av arrangemang du besöker.Vid arrangemang finns arrangemangsansvarig på plats – kontakta honom/henne för hjälp på plats vid insläppet eller innan om det är något du undrar på 031-121583.

Vid beställning av taxi  är adressen: Djurgårdsgatan 13 – Huvudentré.

Mer information och bilder:  TD Tillgänglighetsdatabasen