Svenska

När du kommer till Göteborg via någon av de stora motorvägarna så följ skyltarna mot E45:

karta_e45_symbol

Ta av vid Fiskhamnsmotet, avfart till danmarksfärjorna, och sväng vänster på viadukten. Fortsätt framåt och du kommer in på Djurgårdsgatan. Vid nästa korsning ser du Musikens Hus på höger sida. Kör in genom grindarna till gården.

English

When arriving in Gothenburg, look for the following road sign:

karta_e45_symbol

This is the way to the ferry terminal to Denmark.
Turn right at the crossroads by the Denmark terminal. Then turn left onto the bridge (traffic light). Go straight and you’ll be on Djurgårdsgatan, which is the street where Musikens Hus is situated. After the traffic light by the crossroad you’ll find Musikens Hus on your right. Turn right through the gates to the backyard.