Diane Emerita

Diane Emerita

Diane Emerita har den fängslande förmågan att fånga emotionell ärlighet med sin djupa röst. Ändå är det tillägget av hennes fantasifulla pianospel som skapar grunden till hennes äventyrliga råa sound. Diane Emerita’s musik härrör från alternativa popstrukturer, hennes klassiska pianouppväxt och en själfull sång – som bli ensam i sitt slag.
I GAFFAs januari 2023 utgivning beskriver musiktidningen henne som ”Diane Emerita, musikundret” och skriver vidare att hennes ”musik kretsar kring ett kraftfullt, men samtidigt lekfullt piano, som samexisterar med hennes starka röst och budskap”.

20-åringen växte upp i Tyskland och Sverige, men har redan bott runt om på jorden.
Därmed följde en viss svårighet att känna samhörande. Men genom sin musik skapar Diane Emerita ett utrymme där lyssnaren och hon kan höra ihop.

Torsdag 09 Mars
Hängmattan

  • Start kl. 20.00
  • Fri entré
  • Hängmattan
  • Ingång Karljohansgatan 16
  • Meny & bar.