Joe Hill – en musikpjäs

Joe Hill

– en man med många ansikten


Skottes musikteater besöker Göteborg med en föreställning om Joe Hill.

Skottes Musikteaters pjäs om gävlegrabben Joe Hill och hans många sidor, visar en komplex människa, lite som vi alla är, i en ojämlik värld, då som nu.
Hur kom det sig att en fattig, rolig och musikalisk grabb i Gävle blev en kämpe för rättvisa, mötes- och yttrandefrihet, inspiratör för arbetslösa och papperslösa i USA för att sedan hamna på en fängelsegård i Salt Lake City, Utah, för att arkebuseras?
Vår berättelse blir en musikalisk resa genom Joe Hills liv från uppväxten i Gävle till hans starka engagemang inom IWW fackliga rörelse i USA. Han visste hur han genom sina texter, sin  humor och sin musik, både kunde medvetandegöra och mobilisera mängder av människor i kampen mot sin tids orättvisor.


Manus: Emma Broström, Regi: Lisa Hugoson, Scenografi: Gunnar Ekman, Scenografiassistenter och teknik: Maria Fedko och Björn Arnell, Medverkande: Kalle Zerpe, Marie Skönblom, Mats Jadin, Ove Andersson, Sara Fridholm och Stina Zacco Andersson. Affisch: Embla Hallberg, Foto: Britt Mattsson, Volontär: Ann Tärnblom,  Producent: Eva Janstad


Arrangör: Skottes Musikteater och LS Göteborg

Torsdag 23 November
Stora scenen

  • Vi öppnar kl. 18.30
  • På scen kl. 19.00
  • Entré: Biljettpris: 280 kr – sällskap fler än 10 personer 230 kr/st
  • På stora scenen
  • Ingång Djurgårdsgatan 13