Musikens Hus Goes Progressive

Musikens Hus Goes Progressive
The Watch plays Genesis/Knekklectric/Planet Indigo

 

THE WATCH
Italienska THE WATCH är gamla vänner till Garf, efter en rad väldigt uppskattade konserter. De specialiserar sig på att spela musik ur GENESIS låtskatt, men har även gjort ett antal fina album med egen musik. I Musikens Hus kommer man att fokusera på Genesis klassiska livealbum ”Seconds out” från 1977. Bandets senaste egna skiva gavs ut 2019.


KNEKKLECTRIC
Kvintetten KNEKKLECTRIC kommer från Bergen, Norge, och spelar en blandning mellan prog, fusion och rock. Deras musik är fylld med finurliga låtstrukturer, komplicerade instrumentalpartier och underfundiga texter. Senaste albumet ”Allt blir verre” gavs ut i mars 2022.


PLANET INDIGO
PLANET INDIGO bildades 2018 av Hanna Westberg och Christoffer Särnefält. De kallar sin musik klimatrock och texterna diskuterar ämnen som miljöförstöring, nationalism, kapitalism och social orättvisa. Musikaliskt är man influerade av exempelvis Pink Floyd, Peter Gabriel och Supertramp. Albumet ”Planetary exit pt. 1” gavs ut 2022.

 


**********


THE WATCH
Italy’s THE WATCH are old friends of Garf after a series of much appreciated concerts. They
specialize in playing music from GENESIS treasure chest, but have also made a number of fine
albums with their own music. At Musikens Hus, the THE WATCH will focus on Genesis’s classic
live album ”Seconds out” from 1977. The band’s latest album was released in 2019.


KNEKKLECTRIC
Hailing from Bergen, Norway, quintet KNEKKLECTRIC plays a mix of prog, fusion and rock.
Their music is filled with ingenious song structures, complicated instrumental parts and subtle
lyrics. KNEKKLECTRIC’s latest album ”Allt blir verre” was released in March 2022.


PLANET INDIGO
Sweden’s PLANET INDIGO was formed in 2018 by Hanna Westberg and Christoffer Särnefält.
They call their music climate rock, and their lyrics discuss topics such as environmental
degradation, nationalism, capitalism and social injustice. Musically, PLANET INDIGO is
influenced by, for example, Pink Floyd, Peter Gabriel and Supertramp. Their album ”Planetary
exit pt. 1” was released in 2022.

Lördag 01 April
Stora scenen

 • Vi öppnar kl. 18,30
 • På scen kl. 19,00
 • Entré: 395 kronor inklusive förköpsavgift
  295 kronor inklusive förköpsavgift för medlemmar i GARF (länk alt. kod vid köp)
  395 kronor på dörren
 • Åldersgräns 18 år
 • På stora scenen
 • Ingång Djurgårdsgatan 13
 • Meny & bar.

Köp förköp eller på Pusterviksbiljetter/Järntorget